Начало Архитектурно проектиране Идейни проекти

Идейни проекти

 

В идейната фаза на проекта извършваме вариантен анализ на архитектурните решения,като за избора на крайно решение се базираме на съпоставката на функционално-естетическите и икономическите показатели за всеки вариант на базата на подробни и достоверни количествени сметки и изчисления.

На базата на идеен проект можете да получите достоверна прогноза за предстоящите разходи по реализирането на проекта. Тази информация е необходима при привличане на финансова подкрепа от банки и други финансови институции.

Материалите,изготвени за Вашия идеен проект са атрактивни и готови за влагане в уеб-сайтове или други подходящи електронни презентации.
За кратко време придобивате ясна представа за облика и съдържанието на ващия обект