Начало Архитектурно проектиране Технически и работни проекти

Технически и работни проекти

С 15 годишен проектанстки стаж екипът гарантира съставянето и поддържането на подробна техническа документация съгласно всички изисквания на нормативната уредба. Подробната техническа и работна документация е надежден гарант за успешното реализиране и въвеждане в експлоатация на обекта. По време на строителния процес екипът ни упражнява надзор по реализацията на проекта чрез посещения на обекта, допълнителни скици, чертежи, указания и друга помощ. При промени на инвестиционните намерения в хода на строителството адекватно реагираме чрез своевременна актуализация на строителните книжа.