Начало Архитектурно проектиране Устройствени планове

Устройствени планове

Участваме в разработката на подробни устройствени планове, самостоятелно или в сътрудничество с други проектански екипи. Сред приоритетите ни са изготвяне на:

  • ПУП за определяне режим на застрояване
  • РУП (Работен устройствен план) за определяне на допустими височини и силуети
  • ПР (палнове за регулация)
  • ПЗ (План за застрояване) за промяна предназначение на земеделски земи.