Начало Строителни конструкции Строителни конструкции на сгради

Строителни конструкции на сгради

В проектите за строителни конструкции за сгради проектантите от екипа влагат плодовете на 15 годишен опит в проектирането на разнообразни сгради с различни конструктивни системи и характеристики.

Водещи цели които си поставяме са :

  1. Здравина и надеждност
  2. Целесъобразност и икономичност
  3. Пълнота и съответствие на документацията с нормативните изисквания
  4. Осъществяване в пълна степен на архитектурния замисъл на проекта