Начало Строителни конструкции Специални конструкции и съоръжения

Специални конструкции и съоръжения

Специално поле за реализация представляват конструкциите на специални сгради и съоръжения от областта на промишлеността,селското стопанство.
Участвали сме при проектирането на над 25брспециализирани складови стопанства за съхранение на зърно на територията на страната и в чужбина.

В тази връзка имаме опит в проектирането на :
  • Силози за зърно
  • Кули
  • Специализирани съоръжения за зърно(сушилни,разтоварища,естакади, автокантари)
  • Специален интерес представлява анализът на конструктивни системи с оглед оптимизация на проектното решение.
  • Имаме опит при работа върху терени със сложни геоложки и релефни характеристики.