Начало Архитектурно проектиране

Архитектурнопроектиране

„ИНТ ЕКС БГ ООД” е специализирана в изготвянето на архитектурни проекти и комплексна подготовка на строителни книжа за следните обекти:

 

 

 

  • жилищни сгради,комплекси,селища
  • обществени сгради и комплекси
  • промишлени сгради и комплекси (складове,халета, производствени сгради, силози и др.)

Изготвяме детайлни анализи и подробни спецификации за вложени материали.

Архитектурните проекти се изготвят при участие на инженер-конструктор от самото начало на проектния процес.Това гарантира надеждно обезпечаване на архитектурната идея с оглед правилното и реализиране в готовия строителен продукт.

Екипната работа с постоянен проектантски състав по всички части на проекта гарантира качеството на крайния продукт.

Предлагаме разумни ценови параметри при отлични срокове за изготвяне на проектната документация.

Aрхитектурният отдел се ръководи от арх.Валери Петков