Начало Строителни конструкции

Строителни Конструкции

От създаването си през 2003 г. проектантското ни бюро работи с постоянен екип водещи проектанти в областта на строителните конструкции.
Ръководител на екипа е инж.Иван Филипов Дамянов.
Конструктивните проекти, които разработваме са съобразени с изискванията на законодателството по отношение на здравина, устойчивост на сеизмични въздействия, надеждност, като в същото време критерият за икономичност винаги е бил водещ при приемането на конструктивни решения.

Отделът за строителни конструкции се ръководи

от инж. Иван Дамянов